Önemli Tarihler

KTB Çalıştayı: Fırsat Gözlemciliği

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Beyazıt / İstanbul

(9-10 Mayıs, 2013)