Çalıştay Programı

KTB Çalıştayı: Fırsat Gözlemciliği

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi, Beyazıt / İstanbul

(9-10 Mayıs, 2013)

Sabah oturumdaki konuşmalara ve öğle oturumdaki tartışmalara, hem tek tek, hem de topluca ulaşabilirsiniz.

Konuşma içeriklerini konuşmacının, tartışma içeriklerini de KTB'nin izni olmadan bir başka ortamda kullanamazsınız.