KTB

Kurulların çalışmaları doğrultusunda güncellenecek.

KTB Nedir?

Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde çapı 1 metreden küçük teleskop sayısında önemli bir artış sağlandı. Yapımı sürenler ile birlikte 2013 yılında küçük çaplı 10 teleskobun faaliyette olacağı öngörülüyor. Birçoğu üniversite bünyesinde kurulan bu teleskoplar eğitim ve öğretimde, astronominin popülerleştirilmesi gibi bilim ve topluma sağlayacakları katkıların yanı sıra, önemli bilimsel gözlemler de yapabilecek potansiyele sahipler.

Gökkürenin herhangi bir noktasında her an belirebilecek gökolayı ile ortaya çıkabilecek fırsat gözlemleri için ülkemizin coğrafi ve iklim koşulları bizlere önemli bir avantaj sağlıyor.

Mevcut teleskopların eşgüdümlü işletilmesi ile oluşacak sinerji, ülkemizde gözlemsel astronominin gelişimi için büyük katkı sağlayabilecek niteliktedir.